Sunday, May 04, 2008

MAS... the tagalog version of More cigarettes

Kung meron kang MORE... meron naman akong MAS

Ito pa isa... meron bumili... sabi niya pabili daw ng "Pate". Eto naman pala gusto niya bilihin e. bobo ko.